+420 266 610 451 danajandova@iol.cz

Jak probíhá spolupráce

Spolupráce s pediatrickou ordinací MUDr. Dany Jandové probíhá s výjimkou velmi individuálního a pečlivého přístupu k pacientům na celkem běžné a obecně zažité bázi vztahu pediatr-pacient:

 1. Při registraci či transferu nového pacienta je vždy nutná osobní návštěva pacienta, nebo alespoň jeho zákonného zástupce.
 2. Pacient dochází na pravidelné preventivní prohlídky a povinná očkování v individuálně stanovených intervalech.
 3. Pokud pacient či jeho zákonný zástupce zaznamená náhlé změny v chování či jakkoli závažné zdravotní obtíže, je nasnadě, aby v co nejkratším časovém úseku vyhledal naši odbornou pomoc.
 4. Naše ordinační hodiny jsou rozvrženy tak, aby se nám v čekárně zbytečně nemísili nemocní a zdraví pacienti a proto Vás o dodržování tohoto rozvržení snažně prosíme. Na základě tohoto rozlišení jsme navíc nemocným pacientům schopni poskytnout záruku co nejkratší čekací lhůty a ušetřit je tak mnohých útrap spojených s čekacími lhůtami, jak je známe z jiných ordinací.
 5. Aplikace nadstandardních očkovacích látek, nadstandardní vyšetření a administrativní služby jsou hrazeny dle ceníku přístupného v naší ordinaci.
 6. Naše ordinace poskytuje služby pacientům z celé Prahy a jejího okolí (neorientujeme se pouze na Prahu 9).

Naše ordinace spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • ZP Škoda